/ 4 نظر / 98 بازدید
بیداد

چقدر جالب... عکس ها کار خودتان است؟

فرهاد

خیلی زیبا بود موزه رو نمیگما ... عکساتونو میگم [نیشخند]

فرهاد

شما جدا هنرمندید [گل] هم نقاش خوبی هستید... هم عکاس خوب[دست]