# نوشته_های_من

انجماد

دستهایم              سرد آن گاه که گرمای دستانت را نداشت سینه ام             سوخت آن گاه که طراوت نفس هایت را نداشت. شاید فروردین فروردین بود شایداردیبهشت ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 8 بازدید