# نوشته_های_من

صدا

صدایت طنین آب                  وپاکی آئینه رمز بودنم در زمهریر ثانیه ها وپژواک      پژواک در حنجره ی خاموشم       گفت    انسان زنده است به عشق گفت زنده ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 6 بازدید

انجماد

دستهایم              سرد آن گاه که گرمای دستانت را نداشت سینه ام             سوخت آن گاه که طراوت نفس هایت را نداشت. شاید فروردین فروردین بود شایداردیبهشت ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 11 بازدید