/ 3 نظر / 120 بازدید
همایون

سلام دوست هنرمندم در نقاشی های شما همه چیز از هنرمند بودنتان حکایت میکند بسیار زیبا بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]